Сучасна інноваційна технологія: визначення і сфера застосування

image
  • By
  • 17 Грудня, 2021
  • 0 Comments

Інноваційна технологія – інструмент області знань, що охоплює методологічні та організаційні питання інноваційної діяльності. Дослідженнями в цій сфері займається така галузь науки, інноватики.

Сучасні інноваційні технології пов’язані з великою кількістю проблем, які можуть стати предметом їх досліджень. Також дане поняття може бути віднесено до нових засобів регулювання з подальшим розвитком деяких соціальних процесів, які мають здатність досягати відповідності в складнощах суспільної ситуації. Таким чином, інноваційна технологія повинна бути спрямована на задоволення людських і суспільних потреб в умовах невизначеності.

СУТНІСТЬ

Отже, зупинимося докладніше на терміні. Інноваційна технологія – певний нововведення в сфері технології, техніки та організації праці або управління, яке засноване на ефективному використанні передового досвіду і наукових досягнень. Вона дозволяє підвищити якість продукції у виробничій сфері. Застосування даного терміну має на увазі не будь-яке нововведення або нововведення, а тільки ті з них, які здатні серйозно збільшити ефективність існуючої системи.

Використання інноваційних технологій передбачає здійснення комплексу організаційних заходів і прийомів, які спрямовані на обслуговування, виготовлення, експлуатацію та ремонт вироби з оптимальними витратами і номінальним кількістю. В результаті таких заходів в різних областях життєдіяльності нововведення не тільки створюються, але і матеріалізуються. Також їх дія спрямована на раціональне використання економічних, соціальних матеріальних ресурсів.

КЛАСИФІКАЦІЯ

Інноваційна технологія може бути класифікована за такими ознаками:

  • за ступенем новизни;
  • по сфері і масштабами застосування;
  • з причини виникнення;
  • по ефективності.
Written by

Leave a comment