Переваги та недоліки онлайн освіти – Артем Гончаренко, засновник I-Dolina

image
 • By
 • 23 Грудня, 2021
 • 0 Comments

Щоб здобути повноцінну освіту або опанувати нові навички, вже не обов’язково особисто ходити до університету або на курси. Можна вибирати між дистанційним та очним навчанням. Очний формат здається більш звичним, а онлайн-навчання сучасним та зручним.

Ще 10 років тому чисельність студентів у світі, які здобувають освіту за дистанційними технологіями, перевищувала чисельність студентів очного відділення. Від сучасних тенденцій нікуди не втекти, і багато вишів це розуміє і намагається розвиватися у цьому напрямі. До речі, правильно говорити «дистанційне навчання», а не «дистанційна освіта», оскільки це лише інший спосіб формування знань і умінь студента, а зміст освіти у своїй залишається незмінним.

Дистанційна освіта — це навчальний процес, який заснований на використанні комп’ютерних технологій.

До переваг дистанційної форми навчання слід віднести наступне:

 • можливість для студентів здобувати освіту без відриву від трудової діяльності. Це дійсно дуже важливий аргумент на користь вибору такої форми навчання, особливо для тих, хто вирішив здобути вищу освіту вже в зрілому віці;
 • немає необхідності виїжджати до навчального закладу, принаймні робити це часто. Особливо актуально це для студентів із периферії: веде до скорочення фінансових витрат, дає змогу отримати диплом столичних чи закордонних вишів;
 • у тих, хто фізично не може перебувати в навчальній аудиторії через інвалідність, також є можливість здобути освіту. У нашого вишу та особисто автора є досвід дистанційної роботи з такими студентами;
 • для навчального закладу дистанційна форма навчання, яка дозволить охопити більшу кількість студентів, збільшити цільову аудиторію;
 • скорочення витрат на оренду приміщення та ряд інших організаційних витрат;
 • автоматизація навчального процесу. Сучасні системи онлайн-освіти дозволяють автоматизувати рутинні процеси;
 • великий вибір інструментів для роботи. Викладач може використовувати різноманітні онлайн-інструменти для реалізації навчального процесу;
 • контроль навчального процесу та навчальна аналітика. Платформи дистанційної освіти дозволяють слідкувати за успішністю слухачів курсу.

Зрозуміло, що дистанційна освіта має і ряд недоліків, серед яких необхідно виділити:

 • відсутність можливості контактувати з викладачами особисто;
 • відсутність можливості контактувати на будувати відносини в живу з колективом;
 • не всі професії можна освоїти дистанційно;
 • не кожен студент вміє підтримати в собі мотивацію до самостійної роботи, а також певний вплив має відсутність контролю з боку викладача.
 • у студента майже повністю відсутня можливість порівняти власні проміжні результати з іншими;
 • відсутність поряд людини, яка б подавала навчальний матеріал з емоційною складовою, що в свою чергу впливає на ступінь розуміння;
 • для викладача під час ведення заняття в аудиторії важливо відчувати ступінь розуміння матеріалу студентом та оперативно корегувати навчальний процес;
 • у студента є безліч можливостей для «несамостійного навчання», при цьому у викладача повністю відсутня можливість для здійснення якісного контролю;
 • наявність технічних складнощів. Для ефективного онлайн-навчання необхідний стабільний вихід в інтернет та коректна робота програмного забезпечення та пристроїв.

У дистанційного навчання, як і будь-якої іншої форми здобування знань, безліч своїх переваг та недоліків. Істотним недоліком є відсутність централізованої системи сертифікації та акредитації електронних курсів, результатом чого є безліч «виробів», що гучно названі електронними курсами та електронними підручниками, а насправді є звичайними файлами. Важливим чинником, що перешкоджає інтенсивнішому впровадженню дистанційних технологій у навчальний процес, є недостатня мотивація викладачів до роботи у цьому напрямі. Можливо, причиною цього є висока трудомісткість, що пов’язана зі створенням методичних матеріалів для дистанційного навчання, але тут слід усвідомлювати, що в майбутньому витрата часу та сил мають компенсуватися скороченням часу на виконання деяких звичайних видів навчального навантаження викладача.

На даному етапі розвитку дистанційних технологій наше завдання полягає в тому, щоб організувати навчальний процес так, щоб нові форми навчання давали за рівнем якості результат як мінімум такий самий, як і традиційні.

Written by

Leave a comment