Креативна індустрія – майбутнє України

image
  • By
  • 7 Грудня, 2021
  • 0 Comments

Креативна індустрія вже багато років є прибутковим сектором економіки в більшості світових країн. Останнім часом вона стає більш інтегрованою в ряд соціальних процесів та розвиток загалом. Таким чином, креативність є ключовим вектором для суспільства, яке засноване на знаннях та економіці.

Сучасна креативна індустрія містить складові мистецтва, бізнесу та інноваційних технологій, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Індустрія стала стратегічним напрямком для підвищення конкурентоспроможності держави, продуктивності виробництва, зайнятості та стійкості економічного розвитку.

Можливість зростання доходів та створення нових робочих місць робить креативну індустрію більш привабливою для інвесторів на приватному та державному рівнях. Найбільшу частку прибутку креативної індустрії приносить саме комп’ютерне програмування, яке займає майже 43% від загального об’єму та забезпечує стрімкий розвиток, зростання економіки.

Ключовими характеристиками креативних індустрій є те, що вони:

– сприяють зниженню рівня безробіття завдяки самозайнятості населення, коли головною цінністю будуть креатині ідеї, які здатні приносити дохід;

– орієнтовані на малий, а не на великий бізнес;

– яскраво і ефективно проявляються в середовищі окремих міст (міський феномен), коли вони максимально використовують свою унікальність з метою покращення добробуту містян, нарощування економічного, туристичного, соціального, гуманітарного та духовного потенціалу;

– органічно поєднують науку і мистецтво, креативність та інновації;

– стирають кордони між країнами завдяки міжнародному співробітництву через ефективне використання Інтернет-технологій, відкритого доступу до інформаційних потоків;

– дозволяють створювати сучасні унікальні ідеї та бачення світу завдяки культурній та етнічній різноманітності;

– ґрунтуються на таких позитивних людських якостях, як творчість, креативність, ввічливість, моральність, толерантність, доброта, оптимізм, відкритість, щирість, комунікабельність.

Засновник платформи I-Dolina Артем Гончаренко про ситуацію: «Наразі в індустрії переважає імпорт, тенденція дуже стійка. В самій структурі індустрії товари відіграють незначну роль, адже вони становлять всього лише 1% від експорту та 1,5% від імпорту. Щодо послуг, то для експорту цей показник може досягати 30%, а для імпорту — 6,1%. Споживання та постачання креативними галузями товарів та послуг призводять формування ряду непрямих впливів. Одним з найпростіших способів розв’язання проблемних аспектів є ретельні дослідження щодо зміни економічних показників та можливості їх покращення. Хочу також зазначити, що формальне порівняння видів економічної діяльності не завжди забезпечує повну характеристику методологічних відмінностей. Спеціалісти вбачають, що для розвитку українського креативного сектора необхідно поєднати п’ять основних напрямків: функціонування професійних мереж та асоціацій; зміцнення організаційного потенціалу, що можливо забезпечити шляхом налагодження системи безперервної освіти; удосконалення та розвиток бізнес-інкубаторів; створення креативних кластерів і хабів; інтернаціоналізацію інноваційних індустрій».

Written by

Leave a comment