Category Archives: Consultant

image
 • By
 • 12 Грудня, 2021
 • 0 Comments

Однією з найактуальніших задач для розвитку економіки України є її стимулювання та забезпечення темпів зростання, вихід національного бізнесу на зовнішні ринки, розвиток бізнес-середовища для реалізації стартапів та інноваційних проектів. Останнім часом стартапи стали обов’язковою складовою інноваційної модернізації багатьох розвинених країн, результатом системної роботи уряду, приватно-державного партнерства, підприємницьких ініціатив та...

image
 • By
 • 11 Грудня, 2021
 • 0 Comments

Слово «стартап» вже не звучить незвично для українців. В процесі створення власної компанії може виникнути маса запитань щодо того як випускати якісний продукт, як привернути увагу нових користувачів, власники забувають про ряд юридичних, бухгалтерських та інших складових. Наразі українські стартапи продовжують підкорювати світовий ринок. I-Dolina – це унікальний проект,...

image
 • By
 • 10 Грудня, 2021
 • 0 Comments

Особливістю сучасного світу є всебічна глобалізація, якій притаманні зростаюча взаємозалежність національних економік різних держав, посилення відкритості ринків товарів і послуг, а також поглиблення кооперування та поділу праці. У світовому економічному співтоваристві креативні індустрії вже тривалий період займають ключові позиції у формуванні регіонального розвитку, імплементації процесів демократизації, а також прав...

image
 • By
 • 9 Грудня, 2021
 • 0 Comments

«Спочатку була Ідея» – ось так можна описати зародження стартапу і всю його суть. Тільки ідея без реалізації так і залишиться ідеєю і в кращому разы буде десь задокументованою. Для реалізації стартапу потрібно декілька складових: ідея і ресурс на її реалізацію, як людський так і фінансовий, або тільки фінансовий...

image
 • By
 • 8 Грудня, 2021
 • 0 Comments

Запорукою будь-якого розвитку є наявність інновацій, які існують для спрощення та полегшення життя. Щороку в Україні зростає кількість інноваційних ідей та прогресивних людей, які готові їх втілювати. Відповідно до глобального рейтингу інновацій Україна посідає 47 місце (із 129 країн), а у рейтингу країн світу за кількістю стартапів, що складений...

image
 • By
 • 7 Грудня, 2021
 • 0 Comments

Креативна індустрія вже багато років є прибутковим сектором економіки в більшості світових країн. Останнім часом вона стає більш інтегрованою в ряд соціальних процесів та розвиток загалом. Таким чином, креативність є ключовим вектором для суспільства, яке засноване на знаннях та економіці. Сучасна креативна індустрія містить складові мистецтва, бізнесу та інноваційних...

image
 • By
 • 6 Грудня, 2021
 • 0 Comments

Якщо ми говоримо про перспективу розвитку українського ІТ-ринку, першочергово необхідно зробити аналіз різниці із іншими країнами. В глобальних масштабах наш ринок нічим не відрізняється, проте, ми по-різному ставимо акценти на певних сегментах ринку, ігноруючі інші. Українське ІТ поступово перетворилось на один з рушіїв економіки країни та стало невід’ємною частиною...

image
 • By
 • 5 Грудня, 2021
 • 0 Comments

У наш час, в умовах глобалізації соціально-економічного середовища та стрімкого розвитку технологій, великої популярності набуває стартап. Власне стартап – це нещодавно створена компанія, яка знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес на основі інноваційних ідей або технологій. Таким чином, можна підсумувати, що стартап – це процес виходу на...

image
 • By
 • 4 Грудня, 2021
 • 0 Comments

Якщо Ви хочете досягнути успіху із власним стартапом, необхідно налаштувати себе на постійне навчання та розвиток. Зазвичай близько 90% стартапів не доходять до стадії запуску, 70% з них закриваються ще в перший рік, 40% на 2 рік свого існування. Світовий ІТ-бізнес дає широкі можливості для розвитку ідей, проте, основний...

image
 • By
 • 3 Грудня, 2021
 • 0 Comments

Спроможність країни конкурувати визначається декількома наступними факторами: наявністю ресурсів, інвестицій, їх ефективне використання. Поступовий вихід з кризи зумовлює активізацію інвестиційного процесу та надає економіці поштовх для зростання, генерують інноваційні зміни в територіально-виробничому комплексі, створює чинники для розвитку, формує конкурентне середовище. Американська Кремнієва долина на сьогодні залишається провідним центром такого...